Kapitálová společnost: Jak může být založena


Ekonomika je něco, co nás obklopuje na denní bázi. Ať už jako kupující nebo prodávající. Někdy se ve svém životě můžeme setkat s pojmem kapitál a kapitálové společnosti. Jedná se o společnosti, které v ekonomice hrají velmi důležitou roli, neboť ze své podstaty umožňují podnikatelům sdružit kapitál a díky tomu tak následně omezit svou osobní odpovědnost za podnikatelské nezdary. Mezi nejznámější a nejvíce používané kapitálové společnosti patří společnost s ručením omezeným (označována jako s.r.o.) a akciová společnost (označována jako a.s.). V tomto příspěvku se podíváme na to, jak takovou kapitálovou společnost založit.

kapitalová společnost

V prvé řadě je třeba vybrat správnou právní formu společnosti. Jak už bylo uvedeno může se jednat o společnost s ručením omezeným anebo třeba akciovou společnost. Druhá zmíněná se nejčastěji využívá u větších společností. Když už máme první formu je potřeba se podívat na zakladatelské dokumenty, Jedná se například o společenskou smlouvu. Ta musí obsahovat několik důležitých bodů jako je obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, výše kapitálu, způsob jeho splacení a samozřejmě podíly společníků. Kapitálová společnost může být založena https://www.profisidla.cz/cs/poradna/prakticke-rady-a-zkusenosti/zalozeni-spolecnosti/kapitalova-spolecnost-muze-byt-zalozena/a-114/ jedním nebo více společníky.

kapitalová společnost

Důležitou součásti při založení je také základní kapitál. U s.r.o. se jedná o 1 Kč. U akciové společnosti se jedná o vyšší částku a to konkrétně 2 000 000 Kč. Pokud by tato firma měla sídlo v zahraničí je základním kapitálem 80 000 EUR. Pokud jsou tyto body úspěšně za podnikatelem je tato společnost zapsána do obchodního rejstříku. Je potřeba podat žádost, a to k příslušnému soudu. Následuje registrace u finančního úřadu. A to z důvodu placení daně z příjmu právnické osoby. Samozřejmě je potřeba udělat registraci u zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení. Tím, ale samozřejmě povinnosti nekončí. Musí se vést účetnictví, podávat daňové přiznání a dodržovat právní předpisy.