Stěhovák je profese, která se neustále vyvíjí


Stěhovák je profese, která se vyvíjí podobně, jako například povolání instalatéra. Porovnávat tato dvě zaměstnání z technického hlediska pochopitelně nelze, ale svým způsobem tu nalezneme některé shodné momenty pro porovnání zcela vhodné.

Historie z doby socialismu – znáte film „Hodíme se k sobě, miláčku?“ z roku 1974? Exceluje v něm jako herec Vladimír Menšík, který tu ztvárnil instalatéra, jehož profesní i lidské kvality, nebo spíše nekvality, tu byly propírány až do absurdní podoby. V legendárním stěhovacím filmu „Kulový blesk“ zas byli stěhováci ti, kteří rovněž nepodávali nějaké přesvědčivé výkony. Šlo tu spíše o partu chlapů, co pouze nosí břemena sem a tam, a to je asi tak všechno, co lze od nich očekávat.

krabice na stěhování

Stěhovák dnes – instalatéři do svého pracovního portfolia zařadili i plynové spotřebiče a musí rozumět i velmi složitým systémům z oboru „voda, topení a plyn“ a stěhováci také nejsou pozadu a ti zas přidali do své pracovní náplně demontáže a montáže nábytku, zapojování spotřebičů, instalaci bytových doplňků a stěhování komplet na klíč i s malováním interiérů. Stěhováky ale také můžete požádat o přestěhování celé firmy a o stěhování několik tun těžkých strojů. Tyto činnosti již obnáší velmi náročnou přípravnou fázi a perfektní koordinaci celého procesu, nehledě na to, že stěhovací akce mohou probíhat i v nočních hodinách.

stěhování bytu

Stěhování neobvyklých předmětů – stěhovací firmy ale nemají vždy k dispozici standardní situace, kdy se přenáší běžná břemena, jako je nábytek či spotřebiče, někdy se dostávají i do nesmírně náročných a komplikovaných situací. Například můžete stěhováky požádat o přestěhování celé botanické zahrady včetně vysokých palem, a to pouze za vhodných povětrnostních podmínek. Někdy je třeba přestěhovat obří akvárium, nesmírně těžké, ale i křehké. Stěhují se i půltunové klavíry a ještě těžší trezory, stěhují se těžká a objemná břemena do vyšších pater bez výtahu a někdy se musí spouštět velké a těžké předměty přes kladkostroje oknem nebo z balkonu.